Privacyverklaring

Kendal Gehoorbescherming
Laatste wijziging: 29 oktober, 2018

Algemeen

Kendal Gehoorbescherming B.V. vindt privacy van alle gebruikers en websitebezoekers erg belangrijk. Uw persoonlijke gegevens worden dan ook geheel vertrouwelijk en veilig behandeld volgens de privacywet en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de informatie die we van u ontvangen en hoe we gegevens registreren en opslaan.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, of u wilt dat we uw gegevens uit onze database verwijderen, neemt u dan contact op via onderstaande gegevens:

Kendal Gehoorbescherming B.V.
Noordersingel 20-V
3755 EZ EEMNES
E: info@kendal-gehoorbescherming.nl
T: 035 – 531 00 83

Ontvangen van gegevens

Wanneer u informatie aanvraagt of een offerte via deze website, dan is de verwerking van persoonsgegevens in eerste instantie beperkt tot het registreren van een naam contactpersoon, e-mail adres en telefoonnummer. Bedrijfsgegevens worden soms ook geregistreerd maar bevatten geen persoonsgegevens. Indien een opdracht wordt aangegaan, worden eventuele benodigde persoonsgegevens verwerkt in onze administratie.

Beveiliging

Kendal Gehoorbescherming B.V. zorgt dat de persoonsgegevens zo goed mogelijk beveiligd zijn door te werken met een vooraanstaand en up-to-date crm systeem, financiële software en marketing tools. Conform de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming nemen wij dus passende technische maatregelen en ook de passende organisatorische maatregelen. Hierdoor voorkomen wij zo goed als mogelijk dat iemand ongeoorloofd toegang krijgt tot uw persoonsgegevens.

Cookies

Onze website gebruikt functionele cookies en analytische cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan.

  • Functionele cookies worden gebruikt om de goede werking van de site mogelijk te maken.
  • Analytische cookies worden gebruikt voor het analyseren en verzamelen van statistieken om de ervaring op de website en advertenties te verbeteren.

Google Analytics

Google Analytics wordt door ons gebruikt om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij gebruiken deze data om onze website waar nodig te kunnen optimaliseren en de gebruikservaring op de site te verbeteren, waar nodig. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat ze mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten dan van Google. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Uw gegevens blijven dus anoniem en zijn niet verbonden aan uw persoonlijke gegevens.

Social media

Social media platforms beheren de eigen IT-infrastructuur van het platform en hebben een eigen gegevensbeschermingsbeleid. Ze onderhouden een eigen gebruiksrelatie met geregistreerde gebruikers. Op de gegevens die social media platformen verzamelen, heeft Kendal Gehoorbescherming B.V. geen invloed. Het social media platform is verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens. De cookies zijn er op gericht om u een relevant aanbod van content en advertenties te kunnen tonen op hun platform. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door het social media platform verwijzen wij je naar de privacyverklaring van het betreffende social media platforms zelf:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875
YouTube: https://policies.google.com/privacy
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Pinterest: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast kun u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen. Ook kunt u te allen tijde ons een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen.

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen via info@kendal-gehoorbescherming.nl

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Kendal Gehoorbescherming probeert altijd binnen een termijn van 4 weken te reageren.

Klachten

Als u vindt dat wij uw privacy onvoldoende respecteren, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Kendal Gehoorbescherming B.V. behoudt zich het recht voor om de Privacyverklaring op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.